Si toquen a una ens toquen a totes

El poble costaner de Vilanova i la Geltrú (província de Barcelona) va ser el desgraciat centre de les notícies a finals i principis d’any en ser colpejat per la violència de gènere. A l’estat espanyol la xacra de la violència de gènere es cobra prop de 50 dones a l’any; l’última de 2013 i la primera de 2014 eren veïnes d’aquesta població. En el seu repudi, el dissabte 25 de gener va tenir lloc una manifestació silenciosa convocada per col·lectius feministes, a la qual van acudir familiars i amics de les víctimes, i un bon nombre de veïns del poble. Las rojas estat espanyol vam estar en aquesta manifestació amb el següent material.

* Versió en català: catala_si_toquen_a_una_toquen_a_totes.pdf

*Vesrión en castellano: cast_si_tocan_a_una_tocan_a_todas.pdf

_ _ _

El pueblo costero de Vilanova i la Geltrú (provincia de Barcelona) fue el desgraciado centro de las noticias a finales y principios de año al ser golpeado por la violencia de género. En el estado español la lacra de la violencia de género se cobra cerca de 50 mujeres al año; la última de 2013 y la primera de 2014 eran vecinas de esta población. En su repudio, el sábado 25 de enero tuvo lugar una manifestación silenciosa convocada por colectivos feministas, a la que acudieron familiares y amigos de las víctimas, y un buen número de vecinos del pueblo. Las rojas estado español estuvimos en esta manifestación con el siguiente material.

maniVilanova