A un any de la històrica Diada

Una altra gran mobilització l’11 de setembre

per Carla Tog i Carme Roig,

Socialismo o Barbarie Estado Español

(en castellano más abajo)

L’11 de setembre va tenir lloc una nova jornada històrica de mobilització a Catalunya. La via catalana, una cadena humana de més de 400km que travessava Catalunya de punta a puna, ha expressat i mostrat al món el sentiment de milers i milers de catalans de veure assolit el seu desig de decidir sobre la seva independència de l’Estat Espanyol.

No obstant això, a un any del milió i mig que va inundar els carrers de Barcelona sota els clams de «Independència» i «Catalunya, nou estat d’Europa», avui tot està en dubte, fins i tot el dret a tenir dret a decidir.

Amb la cadena humana (televisada i mil·limétricament organitzada) el Govern de CiU i el seu soci ERC van aconseguir evitar que es repetís (o se superés) una mobilització tan massiva i «no controlada» que desbordés  la capital, com al 2012.

via_catalana_3

 
Les maniobres de CiU i els partidaris del règim davant una nova Diada
 
I és que ha passat un any i les accions del govern de CiU (sostingut per ERC) per assolir la independència han estat més que tíbies i dilatants, cuidant-se bé, sobretot, de que no hi hagués mobilització al carrer. El govern català s’ha limitat, per mitjà de cartes i reunions secretes, a la única exigència al govern de Madrid de que canalitzés «legalment» la realització d’una consulta popular el proper any.

Dies abans de la Diada, fins i tot, i davant el rumor de postergar la consulta pel 2016, Artur Mas va haver de fer marxa enrere ràpidament i
tornar a la data del 2014 perquè ja tanta «passivitat» no hagués estat tolerada o l’hi hagués pogut jugar en contra.

Mentrestant, al llarg de l’any i en el marc de la crisi, els brutals plans d’ajust imposats per la Troika i dictats des de Madrid s’han descarregat sobre les espatlles dels treballadors i els joves. Aquests plans s’han colat un rere l’altre a Catalunya de la mà de Convergència i Unió, per molt que aquesta s’hagi posat al front de la «lluita per la independència». I és que la coalició política de dretes que encapçala Mas, encara que es reclami «nacionalista», sempre ha estat una de les més devotes sòcies dels governs de Madrid i la monarquia borbònica.
Com varem explicar a un article anterior [[1]], és necessari recordar que «l’actual estat monàrquic espanyol és descendent directe del franquisme; o, més precisament, és producte de la infame capitulació del PSOE, el Partit Comunista Espanyol (IU) i els partits «nacionalistes» catalans, bascs, gallecs, etc., a la monarquia designada per Franco per succeir-lo, i al personal polític del franquisme reciclat avui al PP». Aquest règim va garantir i preservà els beneficis i privilegis dels grans capitals espanyols en general, incloent-hi els de la burgesia
catalana en particular.

L’anterior explica les absències de PP i PSC als actes oficials de la Diada (encara que fessin els seus propis) tot declarant-se així enemics de la Independència. El PP va argumentar que la Diada era una expressió de separatisme i de ruptura de la unitat nacional. El PP arribà fins i tot a súmmum de dir que, de donar-se una consulta, aquesta hauria de fer-se extensiva a tota la població d’Espanya i no només a la de Catalunya. Per la seva part, el PSC encara que busca el recolzament del PSOE a la consulta, aixeca un projecte federalista que de fet nega la independència i la autodeterminació. En paraules del mateix Rubalcaba, a la festa de la Rosa, “no som nacionalistes ni independentistes, som socialistes democràtics.”
 
El nou “Pacte Nacional pel Dret a Decidir» no és la sortida cap a la Independència

Avui, 16 de setembre, menys d’una setmana després de la Diada, i com per a mostrar-li al poble català que continuen fent quelcom, el govern de Catalunya ha presentat el manifest del “Pacte Nacional pel Dret a Decidir”. Aquest és fruit d’una reunió prèvia el 26 de juny, que suma i pretén continuar sumant tant formacions polítiques com entitats cíviques, culturals, econòmiques, sindicals, empresarials, etc.

Aquest pacte, que es presenta com un “projecte obert”, es troba ple de grans declaracions democràtiques i de bones intencions amb el poble català i el seu benestar econòmic i cultural, però es troba buit de polítiques concretes sobre com i quan realitzar a Catalunya la consulta i el referèndum en el camí a la Independència. I es que no s’ha de confiar en que aquells qui promouen aquest pacte ens donin la independència… perquè és molt dubtós que la vulguin!!

No s’ha de confiar en CiU ni en cap altre partit que representi a la classe dominant i a la burgesia catalana perquè no posaran en joc els seus propis interessos (polítics, econòmics, empresarials) enfrontant-se al règim de l’estat espanyol, que al cap i a la fi ajudaren a instaurar l’any 78, a la “callada” transició que va tenir lloc i on es quedaren pràcticament els mateixos que hi havien estat durant dècades de dictadura franquista.

Existeix a Catalunya “l’imaginari social” de que amb la independència s’acabaria la crisi, i en aquest fet es recolza l’actual govern des de la multitudinària manifestació de l’anterior Diada de 2012. I ho fa amb cert èxit, perquè des de llavors ha aconseguit desviar bona part dels reclams i les lluites en contra de les retallades que tenien lloc als carrers, canalitzant-les a favor de les discussions al voltant de la consulta catalana pel dret a decidir. Aquest imaginari, cultivat tant per sectors de la gran burgesia (principalment representada per CiU), com pels  catalanistes de ERC, es manté en el fet real de que Catalunya ha estat sempre una de les regions més pròsperes de la península i podria, eventualment, autosostenirs-se i estar a la alçada d’un nou estat d’Europa. Una altra cosa serà si la Unió Europea mateixa li permet. .. Però el que no s’ha de oblidar és que dintre del capitalisme i la actual crisi, un «nou estat de Europa» no significaria res més que canviar una submissió per una altra. És a dir, passar de la submissió a Madrid, a la submissió a la Unió Europea; sense cap garantia, per tant, de que la crisi s’acabés, com de fet crisi hi ha a França i a Alemanya, on l’atur i els sous miserables es maquillen amb els mini-jobs de treballs precaris de 3 o 4 hores per dia.

De la mateixa manera, tornant-ho a dir i encara que soni poc «amable», hem d’advertir una vegada més a aquells que per un rebuig just a  l’espanyolisme recalcitrant del govern de Madrid dipositen les seves esperances a la via independentista, que hauran de veure frustrats els
seus legítims desitjos de veure arreglats els problemes més anunciants de milions de joves i treballadors si ho fan caient al frau que representa la Unió Europea. No oblidem que tota Europa assisteix avui a una transformació històrica de desmantellament de l’estat de benestar de la postguerra.

via_catalana_2

 
Defensem el dret a la autodeterminació, però estem per una República Federal, Obrera i Socialista

Vagi per endavant que recolzem i defensem incondicionalment el dret a la autodeterminació. No obstant això, hem de deixar clar que no ens sembla, dintre del quadre opressor de la Unió Europea i de l’euro, que la constitució de petits nous estats burgesos hagi de significar  una veritable sortida a la crisi, sinó que aquesta vindrà donada de la unitat dels treballadors de tota la regió contra els diferents governs  que fa temps que apliquen els plans d’austeritat de la Troika. Per tal d’arribar veritablement a la Independència, si així ho desitgen els catalans, com per tal de superar la actual crisi, no hem de confiar en cap variant de la burgesia, sinó en la mobilització i organització independents dels treballadors i els joves.

¡Estem per una República Federal, Obrera i Socialista, on s’agrupin lliurement els treballadors i pobles de la regió!

***

 

A un año de la histórica Diada

Otra gran movilización el 11 de septiembre

por Carla Tog y Carme Roig,

Socialismo o Barbarie Estado Español

El 11 de septiembre tuvo lugar una nueva jornada histórica de movilización en Catalunya. La vía catalana, una cadena humana de más de 400km que atravesaba Catalunya de punta a punta, ha expresado y mostrado al mundo el sentimiento de miles y miles de catalanes de ver concretado su derecho a decidir sobre su independencia del Estado español.

Sin embargo, a un año del millón y medio que inundó las calles de Barcelona  bajo las consignas de “Independencia”  y «Catalunya, nou estat d’Europa», hoy todo está en duda, hasta el derecho a tener derecho a decidir.

Con la cadena humana (televisada y milimétricamente organizada) el Gobierno de CiU  y su socio ERC lograron evitar que se repitiera (o superara)  una movilización tan  masiva  y “no controlada” que desbordara la capital, como en el 2012.

Las maniobras de CiU y los partidos del régimen ante una nueva Diada

Es que ya ha pasado un año y las acciones del gobierno de CiU (sostenido por ERC) para alcanzar la independencia han sido más que tibias y dilatantes. Sobre todo se ha cuidado mucho de que sea sin movilización en las calles. El gobierno catalán se ha limitado, mediante cartas y reuniones secretas, a la sola exigencia al gobierno de Madrid de que canalice “legalmente” la efectivización de una consulta popular el año próximo.

Incluso días antes de la Diada, ante el rumor de postergar la consulta para el 2016, Artur Mas tuvo que dar marcha atrás rápidamente y volver a la fecha del 2014, Ya tanta “pasividad” no sería tolerada o podría jugarle en contra.

Mientras tanto a lo largo del año y en el marco de la crisis, los brutales planes de ajuste impuestos por la Troika y dictados desde Madrid se descargan sobre las espaldas de los trabajadores y jóvenes. Estos planes se han colado uno tras otro en Catalunya de la mano de Convergencia i Unió, por mucho que ésta se haya puesto al frente de la “lucha por la independencia”.  Y es que la coalición política de derecha que encabeza Mas, aunque hoy se reclame “nacionalista”, siempre ha sido uno de los más devotos socios de los gobiernos de Madrid y de la monarquía borbónica.

Como explicábamos en un artículo anterior [[1]], es necesario recordar que el “actual estado monárquico español es descendiente directo del franquismo; o, más precisamente, es producto de la infame capitulación del PSOE, el Partido Comunista Español (IU) y los partidos “nacionalistas” catalanes, vascos, gallegos, etc.,  a la monarquía designada por Franco para sucederlo, y al personal político del franquismo reciclado hoy en el PP”. Este régimen  garantizó y preservó los beneficios y privilegios de los grandes capitales españoles en general,  incluyendo los de la burguesía catalana en particular.

Lo anterior explica las ausencias de PP y el PSC  en los actos oficiales de la Diada (aunque hicieran los suyos propios) declarándose así enemigos de la Independencia.

 El PP argumentó que la Diada era una expresión de separatismo y de ruptura de la unidad nacional. El PP llega al colmo de decir que, de darse una consulta, ésta debería hacerse extensiva a toda la población de España y no sólo a la de Catalunya. Por su parte, el PSC, aunque busca el respaldo del PSOE a la consulta, levanta un proyecto federalista que de hecho niega la independencia y la autodeterminación. En palabras del propio Rubalcaba, líder del PSOE, en la fiesta de la Rosa, “no somos nacionalistas ni independentistas, somos socialistas democráticos.”

El nuevo “Pacte Nacional pel Dret a Decidir” no es la salida hacia la independencia

Hoy, 16 de septiembre, menos de una semana después de la Diada, y como para mostrarle al pueblo catalán que algo siguen haciendo, el gobierno de Catalunya –la Generalitat–  ha presentado el manifiesto del “Pacte Nacional pel Dret a Decidir”. Es el  fruto de una reunión previa el 26 de junio, que suma y pretende seguir sumando tanto a formaciones políticas como a entidades cívicas, culturales, económicas, sindicales, empresariales, etc.

Este pacto, que se presenta como un “proyecto abierto”, está lleno de grandes declaraciones democráticas y de buenas intenciones para con el pueblo catalán y su bienestar económico y cultural, pero vacío de políticas concretas sobre cómo y cuándo realizar en Catalunya la consulta y el referéndum en el camino a la  Independencia. Y es que no hay que confiar en que quienes promueven este pacto nos den la independencia… ¡porque es muy dudoso que la  quieran! No hay que confiar en CiU ni en ningún partido que represente a la clase dominante y a la burguesía catalana porque no van poner en juego sus propios intereses (políticos, económicos, empresariales) enfrentándose al régimen del estado español, que en última instancia ayudaron a instaurar en el año 78, en la “callada” transición que tuvo lugar y donde se quedaron prácticamente los mismos que estuvieron durante las décadas de dictadura franquista.

Existe en Catalunya el “imaginario social” de que, con la independencia, se acabaría la crisis, y en eso se apoya el actual gobierno desde la multitudinaria manifestación de la anterior Diada en 2012. Y lo hace con cierto éxito, porque desde entonces ha logrado desviar buena parte de los reclamos y las luchas contra los recortes que tenían lugar en las calles, canalizándolas en favor de las discusiones acerca de la consulta catalana por el derecho a decidir. Este imaginario, cultivado tanto por sectores de la gran burguesía (principalmente representados por CiU) como por los catalanistas de ERC, se sostiene en el hecho real de que Catalunya ha sido siempre una de las regiones más prósperas de la península y podría, eventualmente, auto-sostenerse y estar a la altura de un nuevo estado de Europa. Otra cosa será si la Unión Europea misma se lo permite…

Pero lo que no debemos olvidar es que en el marco del capitalismo y de la actual crisis, un “nuevo estado de Europa” significaría cambiar un sometimiento por otro. Es decir pasar del sometimiento a Madrid, al sometimiento a la Unión Europea; sin ninguna garantía, por tanto, de que se acabara la crisis, como de hecho crisis hay en Francia y en Alemania, donde el paro y los salarios miserables se maquillan con los mini-jobs de trabajos precarios de 3 ó 4 horas por día.

Asimismo, reiterando y aunque suene poco “amable”, debemos una vez más advertir a aquellos que por un justo rechazo al españolismo recalcitrante del gobierno de Madrid depositan sus esperanzas en la vía independentista, que verán frustrados sus legítimos deseos de ver resueltos los problemas más acuciantes de millones de jóvenes y trabajadores si lo hacen cayendo en el fraude que representa la Unión Europea. No olvidemos que toda Europa asiste a una transformación histórica de desmantelamiento del estado de bienestar de posguerra.

Defendemos el derecho a la autodeterminación, pero estamos por una República Federal, Obrera y Socialista

 Ante todo, apoyamos y defendemos incondicionalmente el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, debemos dejar en claro que no nos parece, en el marco opresor de la Unión Europea y el euro, que la constitución de pequeños nuevos estados burgueses signifique una verdadera salida a la crisis, sino que ésta vendrá de la unidad de los trabajadores de toda la región contra los distintos gobiernos que vienen aplicando los planes de austeridad de la Troika.

Para lograr verdaderamente la Independencia, si así lo desean los catalanes, como para superar la actual crisis no hemos de confiar en ninguna variante de la burguesía, sino en la movilización y organización independientes de los trabajadores y los jóvenes.

¡Estamos por una República Federal, Obrera y Socialista, donde se agrupen libremente los trabajadores y los pueblos de la región!


[1].- Ver artículo, Estado español: ¿la futura Yugoslavia del occidente europeo? La crisis pone otra vez en escena la cuestión nacional, en https://sobesp.wordpress.com